Vårdnadshavare och elev

Sjukanmäla barn

Du som vårdnadshavare meddelar oss ditt barns sjukfrånvaro så snart du kan. Gör detta dock senast 07.30 dagen frånvaron gäller. Frånvaroanmälan görs via Schoolity.

Ledighet

Vi tror att hög närvaro i skolan bidrar till god kunskapsutveckling och bra studieresultat. Därför vill vi uppmana dig som vårdnadshavare att så långt som möjligt planera resor och andra händelser till loven. Ledighetsansökan görs via Schoolity.

Mer information om ledighet

Elevhälsa

Vi finns till för att hjälpa dig som elev att må bra och för att ge dig stöd i att kunna utvecklas och lära dig på ett bra sätt. Vårt uppdrag är också att vara med och främja en god skol- och arbetsmiljö.

Tystnadsplikt

Om du som elev går till skolsköterskan, skolläkaren eller psykologen för att prata eller för att få hjälp med något, berättar de inte det för någon annan. De har tystnadsplikt.

Men om de tror att det finns risk att du behandlas illa eller har en dålig livssituation, måste de kontakta din vårdnadshavare eller socialtjänsten. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Om situationen kan bli värre av att vårdnadshavarna kontaktas, får de inte veta något. Om du har frågor kring tystnadsplikten, kan du börja med att prata med den person du träffar i elevhälsan om den.

Så här når du oss i elevhälsoteamet
Ta kontakt när du ser oss på skolan, sök oss på våra arbetsplatser eller maila oss.

Ann-Sophie Kitok-Aboneka, kurator
Finns på skolan onsdagar kl. 8.00-12.00.
ann.sophie.kitok-aboneka@backaforsskolan.se

 

Anna Ekman, skolsköterska
Finns på skolan torsdagar kl. 8.00-11.30
anna.ekman@backaforsskolan.se

  

Anna Karin Bylund, speciallärare
Finns på skolan varje dag
annakarin.bylund@backaforsskolan.se

 

Gustaf Alenklint, rektor
Finns på skolan fyra dagar per vecka
gustaf.alenklint@backaforsskolan.se

 

Karolina Haglund, psykolog

 

Sverker Jern, skolläkare

Läsårstider

Onsdag 10 januari – onsdag 12 juni

Lovdagar
8-9 januari*
19-23 februari (sportlov vecka 8)
15 mars*
25-29 mars (påsklov vecka 13)
1 april** (helgdag)
1 maj** (helgdag)
9 maj** (helgdag)
10 maj** (klämdag)
6 juni** (helgdag)
7 juni** (klämdag)

Måndag 19 augusti – fredag 20 december

Lov- och kompetensdagar
25 september*
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44, med tre kompetensutvecklingsdagar; 28/10, 29/10, 30/10* samt två lovdagar; 31/10, 1/11)

Torsdag 9 januari – fredag 13 juni

Lov- och kompetensdagar

7-8 januari* (elevernas första skoldag vt. 2025 är torsdagen den 9 januari)
17 februari – 21 februari (sportlov vecka 8)
XX mars* (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna för de nationella proven är kända)
14 april – 17 april (påsklov vecka 16)
22 april*
2 maj
30 maj**

* Kompetensutvecklingsdag(ar), eleverna lediga
** Ledigt för både elever och personal

Matsedel

Varje dag serverar vi god och nyttig mat som tillagas i vårt skolkök. Måltiden är ett tillfälle för gemenskap i en trivsam matsal. Elever och personal äter tillsammans.

Matsedel

IT

Digitala hjälpmedel

I skolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel för att underlätta och fördjupa undervisningen, samt underlätta kommunikationen med hemmet.

Bland annat använder vi:

Google Suite For Education

Google Suite For Education är ett antal molnbaserade verktyg som förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för att skapa texter, hemsidor, bloggar, mejl med mera.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Alla elever får tillgång till detta och kan välja att använda det. Det går att använda både från datorer och smarta telefoner.

Schoolity

Schoolity är en lärplattform och ett kommunikationsverktyg för vårdnadshavare, lärare och elever. Den administrerar frånvaroanmälan, ansökan om ledighet, läx- och lektionsschema med mera. Utöver detta används Schoolity också med arbetet kring mål, planer och dokumentation i skolan.

Bussresor

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen. Detta innebär att kommunen där eleven är folkbokförd, har ett ansvar för att eleven på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet.

Du som vårdnadshavare ansöker själv om busskort till ditt barn på Uddevalla kommuns hemsida.

Ansökan om busskort Förlorat busskort

Vi vill att du är nöjd

Vi gör vårt absolut bästa för att möta alla elevers behov för att må bra och nå en positiv kunskapsutveckling. Dessvärre kanske vi inte alltid räcker till. Läs mer hur du kan göra oss medvetna om brister.

Rutin för hantering av klagomål