Om oss

Vilka är vi?

Bäckaforsskolan är en fristående F-9 skola på kristen grund placerad i centrala Ljungskile. Vår skolgård är inbjudande och varierad med skogsdungar, fotbollsplan, gungor och rymliga lekytor.

Vi vill erbjuda varje elev en trygg miljö, där var och en blir sedd och får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill dessutom ge eleverna en förstklassig utbildning som en förberedelse för fortsatta studier och en bra grund för livet. Utöver detta kan vi också erbjuda en deltidsförskola för 5-åringar. Bäckaforsskolan i Ljungskile AB är skolans huvudman, som ägs av Hällebergsförsamlingen.

Vår värdegrund

Vår kristna värdegrund leder oss till att tro på människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Dessutom vill vi, i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism, bidra till individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Som en följd av detta önskar vi att innebörden av “den gyllene regeln” ska prägla alla relationer på skolan. Det vill säga; allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem.

Vad är viktigt för oss?

Goda relationer

Trygga och goda relationer mellan eleverna och vuxna har hög prioritet. Varje elev har en mentor som de samtalar med regelbundet. Vår ambition är att vi snabbt ska kunna möta och tillgodose de behov som våra elever har.

På skolan arbetar vi målmedvetet för en god social miljö, fri från ett hårt språkbruk och andra kränkningar. Stor vikt läggs vid förmågan att hantera relationer och att lösa konflikter.

Engagerade vuxna

För oss är det viktigt med engagerade vuxna som hinner med att se eleverna och deras behov. Mycket tid läggs på planering och genomförande av lektioner, men också på att hitta lösningar på utmaningar som har med elevers kunskaps såväl som sociala utveckling att göra.

Aktiviteter genomförs både innanför och utanför skolans väggar för att skapa trivsel och för att eleverna ska få en ökad förståelse för varandra och sin omgivning.

Studiero

För oss handlar studiero om att varje elev ska ges möjlighet till en studiemiljö där lärandet bäst kan stimuleras. Detta fritt från sådant som kan störa den enskilde elevens koncentration i så stor utsträckning som möjligt.

Vi tror att detta bland annat uppnås genom en strukturerad och omväxlande undervisning, flexibla lösningar samt en vänlig och trivsam miljö.

Våra lokaler

Skolans lokaler är trevliga och ändamålsriktiga och rymmer en hel del utrymmen för att tillgodose olika behov av studiemiljöer. På taket sitter 112 stycken solpaneler som producerar en del av den ström vi dagligen behöver.

Ljungskile

Ljungskile är samhället som växer och utvecklas. Läget är strategiskt, nära både Uddevalla och storstaden Göteborg. Samhället präglas av en utbredd företagsanda samt ett rikt föreningsliv.

Centrum kan förse dig med det mesta som du behöver och uppskattar. Naturen erbjuder möjligheten till ett rikt friluftsliv med både fjäll, skog och hav på nära avstånd.