Dokument att läsa

Ledighet

Information om ansökan och giltiga skäl för ledighet från skolan

Ordningsregler

Regler för att alla på skolan ska utvecklas och trivas

Hantering av klagomål

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan samt plan för främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

GDPR och sekretess

Behandling av personuppgifter

Bäckaforsskolan värnar om din personliga integritet. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till gustaf.alenklint@backaforsskolan.se